Intro

Välkommen till enkäten Är du okej?

Maana (Tjejjouren Väst bytte under hösten 2023 namn till Maana) gör årligen en undersökning för att se hur tjejer och killar har det. Vi ställer frågor utifrån olika teman, välj de svar som passar dig bäst. Dina svar är jätteviktiga för oss, dom hjälper oss att bli ännu bättre på att ge stöd i våra samtal och gör så att vi kan berätta om hur unga har det för vuxna. Du hjälper oss att göra skillnad för unga!

Vi kommer ställa lite allmänna frågor om dig, ditt mående, dina relationer och ditt digitala liv och om skolan (går du inte i skolan just nu hoppar över den delen senare i enkäten).

Enkäten riktar sig till dig mellan 10-25 år.

Enkäten tar ungefär 5 minuter att besvara..
Q78
Vi börjar med några allmäna frågor om dig. Du är såklart helt anonym!
Q0001*

Vilket kön identifierar du dig med?

q0002*

Hur gammal är du?